vegetarianesimo

Księga Daniela wegetariański epizod

1 Roku trzeciego królowania Joakima, króla Judzkiego, przyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński, do Jeruzalemu, i obległ je.
2 I podał Pan w rękę jego Joakima, króla Judzkiego, i część naczynia domu Bożego, który je zawiózł do ziemi Senaar, do domu boga swego, i wniósł ono naczynie do domu skarbu boga swego.
3 I rozkazał król Aspenasowi przełożonemu nad komornikami swymi, aby przyprowadził z synów Izraelskich, i z nasienia królewskiego i z książąt,
4 Młodzieńców, na którychby nie było żadnej zmazy, a pięknych na wejrzeniu i dowcipnych do wszelakiej mądrości, i sposobnych do umiejętności, i dostąpienia jej, i którzyby byli sposobni, aby stali w pałacu królewskim, a uczyli się pisma i języka chaldejskiego.
5 I postanowił im król obrok na każdy dzień z potraw swoich królewskich i z wina, które on sam pijał, a żeby ich tak chował przez trzy lata, a po wyjściu ich żeby stawali przed obliczem królewskiem.
6 A byli między nimi z synów Judzkich: Danijel, Ananijasz, Misael, i Azaryjasz.

7 I dał im przełożony nad komornikami imiona, a Danijela nazwał Baltazarem, a Ananijasza Sadrachem, a Misaela Mesachem, a Azaryjasza Abednegiem.
8 Ale Danijel postanowił w sercu swojem, żeby się nie mazał pokarmem potraw królewskich, ani winem, które król pijał; przetoż tego szukał u przełożonego nad komornikami, żeby się nie zmazał.
9 I zjednał Bóg Danijelowi łaskę i miłość przed obliczem przełożonego nad komornikami.
10 I rzekł przełożony nad komornikami do Danijela: Ja się boję króla, pana mego, który wam postanowił pokarm wasz i napój wasz: który jeźliby obaczył, że twarzy wasze chudsze są niż innych młodzieńców, którzy jednako z wami mają być wychowani, tedy mię przyprawicie o gardło u króla.

11 I rzekł Danijel do sługi, którego był postanowił przełożony nad komornikami nad Danijelem, Ananijaszem, Misaelem i Azaryjaszem:
12 Doświadcz proszę sług twoich przez dziesięć dni, a niech nam dadzą jarzyn, którebyśmy jedli, i wody, którąbyśmy pili.
13 Potem przypatrzysz się twarzom naszym, i twarzom innych młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich, a jako obaczysz, tak uczynisz z sługami twymi.
14 I usłuchał ich w tem, a doświadczył ich przez dziesięć dni.
15 A po wyjściu dziesięciu dni okazało się, że twarze ich były piękniejsze, i byli tłustsi na ciele, niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm z potraw królewskich.
16 Przetoż on sługa brał on obrok potraw ich, i wino napoju ich, a dawał im jarzyny.

Księga Daniela 1

Św. Hieronim pochwała wegetarianizmu

Św. Hieronim (ok. 347 – 420), pustelnik, w swej obronie powstrzymywania się od jedzenia mięsa, oświadczył, że bramini dostarczają przykładu duchowych pożytków, płynących z postów i są godni naśladowania przez wszystkich chrześcijan. Wymieniał ich obok Diogenesa i esseńczyków, a nawet niedoścignionych biblijnych wzorców: proroka Daniela, Mojżesza, Jana Chrzciciela i wszystkich ludzi żyjących przed potopem, w tym Adama i Ewy. Bramini, pisał Hieronim z podziwem, “nakładają sobie tak surowe zasady, że żywią się owocami z drzew, które rosną na brzegach Gangesu albo prostą strawą z ryżu i mąki”. Te jednoznaczne pochwały jednego z najbardziej szanowanych ojców Kościoła stanowiły przez stulecia źródło inspiracji dla chrześcijańskich wegetarian.
“Bezkrwawa rewolucja…”

Leonardo da Vinci Bezkrwawa rewolucja

«W 1515 roku florencki wysłannik pisał z Koczinu do Giuliana de’Medici, że napotkał wegetarian, którzy “nie spożywają niczego, co zawierałoby krew, nie pozwalają też by zadawano jakiekolwiek cierpienia jakimkolwiek żywym istotom, podobnie jak nasz Leonardo da Vinci”. Leonardo – który sam ponoć jak głosiła legenda, podróżował na Wschód – przez wiele dziesięcioleci głośno protestował przeciwko okrucieństwom wyrządzanym zwierzętom i potępiał człowieka, który uczynił swoje ciało ich “grobowcem”, zamiast korzystać z obfitości roślinnego pożywienia ofiarowanego przez naturę. Podobnie jak Hindusi uskarżał się nawet, że jedzenie jajek pozbawia życia istoty, które mogłyby się z nich zrodzić. Współcześni opowiadali, że Leonardo da Vinci miał zwyczaj kupować ptaki w klatce, aby je uwolnić – akt miłosierdzia od dawna kojarzony z ideami Pitagorasa, a także obyczaj, który europejscy podróżnicy obserwowali w Indiach».
“Bezkrwawa…”

dawid

Historia Plantarum John Ray

Z pewnością człowiek z natury nie został stworzony jako zwierzę mięsożerne i w ogóle nie jest uzbrojony do drapieżnego polowania, do czego służą ostre i spiczaste zęby, i zakrzywione szpony, zaostrzone w taki sposób, by mogły rozszarpywać i rozrywać, ale jest wyposażony w delikatne dłonie do zbierania owoców i warzyw oraz w zęby służące do ich żucia i jedzenia”.
John Ray “Historia Plantarum” (1686-1704)
 z “Bezkrwawej Rewolucji”