Wszystkie wpisy, których autorem jest Ben

Zasady permakultury Toby Hemenway

Projektant permakulturowy i nauczyciel Larry Santoyo nazywa te zasady „wskaźnikami zrównoważonego rozwoju”. Każdy, opierający się o nie projekt, ogrodu, domu, czy organizacji non profit, będzie skuteczniejszy i efektywniejszy, oraz stabilniejszy ekologicznie niż ten, który te zasady ignoruje i łamie.

Celem permakultury jest tworzenie ekologicznie zdrowych i ekonomicznie prosperujących społeczności. Drogę ku temu wskazują trzy etyczne, proste zasady: troska o Ziemię, troska o ludzi, oraz reinwestowanie nadwyżek w te właśnie troskliwe podejście do świata. Z takiej etyki z kolei wyrasta zbiór projektowych reguł, przedstawianych w wielu miejscach w lekko różniącej się formie. Lista poniżej to używana przeze mnie wersja, ułożona przy wsparciu wielu nauczycieli permakultury, a przede wszystkim wypływająca z pracy Mollisona, Holmgrena i ich współautorów.

ZASADY PERMAKULTURY
Czytaj dalej

bananowiec Laura Romano

…po chwili powiedział: „Wiesz, powinniśmy więcej uczyć się do natury; natura jest pełna mądrości. Każda roślina, na przykład, niesie dla nas przesłanie, a jednym z najbardziej ważnych dla ludzkiego istnienia dzieli się z nami bananowiec. Wiesz czego on nas uczy?”
 Powiedziałam wtedy o sile dużych, elastycznych liści, jakie pozwalają by szarpał je wiatr, o mocy jego pełnego wody pnia i o słodkiej hojności jego owoców.
 ”Tak, to też” odpowiedział. „Lecz ponadto bananowiec jest rośliną, którą możesz karczować setki razy, wycinać aż do korzeni, a on zawsze będzie odrastał – w słońcu czy w cieniu, w każdej glebie, aż przynajmniej raz zaowocuje. Musi raz wydać owoc, tylko po tym, jeśli zetniesz go ponownie, już nie odrośnie i umrze.”
Laura Romano Sumarah – Spiritual Wisdom from Java

banana_tree2

Chwasty Masanobu Fukuoka

Nie ma dobrego czy złego wśród gatunków żyjących na ziemi. Każdy ma swoje zadanie i rolę, wszystkie są konieczne i mają równą sobie wartość.

Ludziom wydaje się logiczne wybierać coś szczególnego spośród darów natury i używać tego z korzyścią, lecz takie działanie skażone jest dużym błędem. Obdarowywać wyjątkowym znaczeniem jeden element natury, w imię stworzenia czegoś ekonomicznie wartościowego (uprawy roślin dla zysku przykładowo), wynosi ten element ponad inne. Ludzi sadzą tylko „użyteczne” drzewa o dużej wartości pieniężnej, wycinają inne, karczują poszycie, i niszczą runo odnosząc się do tych tworzących je roślin jako do „chwastów”. W ten sposób wiele gatunków roślin ginie, nawet bezpowrotnie, a często to są właśnie rośliny jakie wzbogacają i utrzymują glebę w zdrowiu i żyzności.
 Nie ma dobrego czy złego wśród gatunków żyjących na ziemi. Każdy ma swoje zadanie i rolę, każdy jest konieczny i ma równą wartość. Takie przekonanie może wydawać się nienaukowe i banalne, lecz to jest podstawa mojego planu odtworzenia i ratowania naturalnego krajobrazu na całym świecie.
Masanobu Fukuoka, Sawing Seeds in the Desert

Platon fragment Timajosa

Ruch wywołany ćwiczeniem fizycznym jest najlepszym z tych jakie oczyszczają i regenerują ciało.

Faktycznie istnieje jeden sposób utrzymywania siebie w zdrowiu, polega on na ćwiczeniu duszy wraz z ćwiczeniem ciała, ciała zaś nie zapominając o duszy tak, że obie części mogą być zrównoważone przez drugą stronę i pozostawać w harmonii. Zatem każdy matematyk, czy inny zagorzały wyznawca jakiejkolwiek dyscypliny intelektualnej, powinien dostarczać ćwiczeń swojemu ciału biorąc udział w gimnastyce, podczas gdy ktoś kto dba o rozwój swojego ciała powinien w trosce o siebie praktykować ćwiczenie duszy poprzez angażowanie się w sztukę i umiłowanie mądrości, jeśli naprawdę chcę być godnym podwójnego epitetu „porządku i dobra”.
Platon Timajos