Gymnosofiści z "Bezkrwawej rewolucji"

Gdy włoski arystokrata i erudyta Pietro della Valle podczas podróży do Indii w latach dwudziestych siedemnastego wieku po raz pierwszy spotkał nagich, pokrytych popiołem joginów o długich, splątanych włosach, bez wahania potwierdził: „Nie ulega wątpliwości, iż są to owi starożytni gymnosofiści, tak sławni na świecie […] do których Aleksander Wielki wysyłał Onesikritosa, aby się z nimi naradzał”.
z „Bezkrwawej rewolucji…” roz.4

gymnosofista

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *